Fri, Nov 26 | Jerusalem

מוסדות נוצריים ברחביה

Registration is Closed
מוסדות נוצריים ברחביה

תאריך הסיור

Nov 26, 9:00 AM – 1:00 PM
Jerusalem, Jerusalem, Israel

שתפו את האירוע